Nieuwsbrief 6 van stichting Steun Huisarts in Proces
30 maart 2012


Beste geïnteresseerden,

U heeft zich via www.steunhuisartsinproces.nl aangemeld voor de nieuwsbrief van de stichting Steun Huisarts in Proces. In deze nieuwsbrief:
- Rechter doet 23 mei uitspraak
- Bestuur stuurt brief aan minister Schippers; petitie blijft nog open
- Steunfonds: Er is tot nu 60.224 euro gestort.


Op 23 mei al uitspraak!
Op 23 mei 2012 zal mr. H.A. Witsiers, rechter in Middelburg, uitspraak doen in de zaak van het RIVM en directeur infectieziektebestrijding Roel Coutinho tegen Hans van der Linde. Afgelopen woensdag hebben beide partijen elkaar voor het eerst voor de rechter getroffen.

Achter de schermen hebben Hans van der Linde en topambtenaren van het ministerie pogingen gedaan om de zaak te schikken. Twee weken voor de rechtszitting heeft Van der Linde een voorstel gedaan voor een gezamenlijke verklaring van beide partijen, maar daar heeft VWS niet op gereageerd, naar eigen zeggen wegens tijdgebrek.

Tijdens de zitting in Middelburg, deelde de landsadvocate mee dat VWS nog steeds op een schikking uit was. Maar ook zij moest uiteindelijk erkennen dat de verschillen op dat moment onoverbrugbaar waren. VWS eist van Hans van der Linde dat hij zijn opmerkingen over de belangenverstrengeling van professor Roel Coutinho terugneemt. Van der Linde weigert dat, omdat deze naar zijn overtuiging niet onjuist zijn.

Hans van der Linde heeft de rechter om vonnis gevraagd, mede omdat VWS twee weken lang niet in staat is geweest met een tekstvoorstel te komen voor een gezamenlijke verklaring. ,,Ik voel mij bedreigd door de Staat, met dit proces'', zei Van der Linde tegen rechter Witsiers. De Staat antwoordde dat er geen sprake was van een poging tot intimidatie, maar dat de uitlatingen van Van der Linde over Coutinho beschadigend zijn voor de hoogleraar en voor het RIVM. Roel Coutinho ontkende tijdens de zitting dat hij belangenverstrengeling heeft.

Het RIVM wees de tegeneis van de hand, waarin Hans van der Linde stelt dat VWS in strijd heeft gehandeld met artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens de Staat kan, als deze eis wordt gehonoreerd, de overheid nooit meer een individuele burger dagvaarden. De rechter nuanceerde die uitspraak met de opmerking dat het afhing van de omstandigheden. De advocaat van Van der Linde, mr. Aldert van de Bent, stelde daarop dat in dit geval de overheid had kunnen overleggen in plaats van direct een dreigbrief sturen met de mededeling een proces te zullen aanspannen als Van der Linde zijn uitspraken niet zou terugnemen.

We wachten de uitslag af en zullen u uiteraard hierover informeren. De kans op een schikking lijkt verkeken.


Petitie
Een week voor de zitting heeft het bestuur namens de ruim 6000 personen die op dat moment de petitie hadden ondertekend minister Schippers per brief gevraagd dit zinloze proces per direct stop te zetten. De minister heeft tot dusver alleen de ontvangst van de brief bevestigd.

De online petitie blijft vooralsnog open tot na de uitspraak van de rechtbank in Middelburg. Mocht het vonnis leiden tot hoger beroep, dan kan de petitie alsnog formeel worden aangeboden.


Het steunfonds
Tot gisteren is er € 60.224 gestort. Meer dan waarop we hadden gehoopt. De kosten ten laste van het steunfonds zijn opgelopen tot € 23.732 (€ 22.732 aan advocaatkosten van tot maart 2012, € 143 bankkosten, € 1.000 kosten voor de website tot eind 2012 en € 26 inschrijving KvK). Het banksaldo is nu € 36.492.

Het aantal nieuwsbrieflezers blijft nog steeds stijgen en ligt rond de 940.


Wij bedanken alle gevers en betrokkenen.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Rien Vermeulen, voorzitter
Joop Bouma, secretaris en penningmeester
www.steunhuisartsinproces.nl